Loading

Adatvédelmi irányelvek

Az Ön által látogatott weboldalt a Meteor Motor Tech CR, s.r.o. kezeli, (székhelye: Ořešská 939/55, Praha 5, azonosító száma: 274 40 966, a prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékben C 112726 iktatószámon bejegyezve, mint az Ön személyes adatainak kezelője (a továbbiakban: "Adatkezelő"). Adatkezelőként gondoskodunk arról, hogy az Ön személyes adatait az érvényes és hatályos jogszabályoknak megfelelően védjük, amelyek 25. óta hatályban vannak. 2018.5.5. óta hatályos, különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet), amelyet a Cseh Köztársaságban a személyes adatok feldolgozásáról szóló kísérő törvény egészít ki.

A weboldal ezen része különösen arról tartalmaz információkat, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.

Ha bármilyen kérdése, javaslata vagy észrevétele van, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal az info@polariscz.cz e-mail címen.

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel:
Az adatkezelő csak olyan személyes adatokat dolgoz fel, amelyeket Ön önkéntesen megadott neki, nevezetesen:
· név és vezetéknév,
· az Ön lakcímét,
· e-mail cím,
· telefonszám,
· a tulajdonomat képező motorkerékpár azonosító adatai (beleértve az alvázszámot is),
· az Ön vezetői engedélyének adatai, és
· az új motorkerékpár vásárlása iránti érdeklődésére vonatkozó információk.

A személyes adatok forrása:
Ön a személyes adatait önállóan és teljesen önkéntesen bocsátotta az Adatkezelő rendelkezésére. Önt semmilyen kötelezettség nem terheli az adatok megadására. Amennyiben nem adja meg személyes adatait, Önt semmilyen szankció nem terheli. Ha azonban Ön nem adja meg személyes adatait az Adatkezelőnek, az Adatkezelő nem tudja azokat az alábbiakban meghatározott célokra felhasználni.

A személyes adatok feldolgozásának céljai:
A fenti személyes adatokat az Adatkezelő marketing felmérések feldolgozása, hírlevelek küldése (elektronikusan vagy postai úton), direkt marketing, a szolgáltatások nyújtásának javítása, új termékek és szolgáltatások kínálása, új termékek és szolgáltatások fejlesztése, statisztikák vezetése az Adatkezelő belső céljaira történő felhasználása céljából kezeli.
Amennyiben Ön beleegyezését adta, az Ön e-mail címére az Adminisztrátor és a Polaris Csoport vállalatai kereskedelmi közleményeket is küldenek.
A Rendszergazda mindig kérni fogja az Ön további hozzájárulását, mielőtt az Ön személyes adatait a jelen dokumentumban meghatározott célokon kívül más célokra használná fel.

A személyes adatok feldolgozásának időtartama:
A fenti személyes adatokat az Adatkezelő az Ön hozzájárulásától számított 10 évig kezeli, kivéve, ha Ön korábban visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

Adatkezelő, adatfeldolgozó és a személyes adatok címzettjei:
A személyes adatok feldolgozását az Adatkezelő mint adatkezelő végzi a vonatkozó, általánosan kötelező érvényű jogszabályok értelmében. Az Ön személyes adatait az Adatkezelő a következő személyekkel közli:
- Az Adatkezelő alkalmazottai és a Polaris Csoporthoz tartozó vállalatok,
- a Polaris Csoport által gyártott termékek forgalmazói,
- informatikai szolgáltatók vagy üzemeltetők,
- az Adatkezelő tevékenységének ellátásához szükséges szolgáltatások (különösen adminisztratív szolgáltatások) szolgáltatói.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja:
Ön a kapott ellenőrző e-mailre adott válaszával hozzájárult személyes adatainak fenti feldolgozásához. Az Ön hozzájárulása tehát az Ön személyes adatainak az Adatkezelő általi feldolgozásának jogalapja.
Ön bármikor visszavonhatja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását [a info@polariscz.cz e-mail címre küldött e-mailben vagy az Adatkezelő alábbi címére küldött levélben]. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása nem érinti azon személyes adatok feldolgozását sem, amelyeket az Adatkezelő az Ön hozzájárulásától eltérő jogalapon kezelhet.

Személyes adatok külföldre történő továbbítása:
Az Adatkezelő a fenti személyes adatokat a következő országokba kívánja továbbítani:
- Svájci Államszövetség a személyes adatok harmadik országokba történő továbbításáról szóló európai bizottsági mintamegállapodások alapján, hogy a Cseh Köztársasággal azonos szintű védelmet és titkosságot biztosítson,
- az Amerikai Egyesült Államok az Európai Bizottság által a személyes adatok harmadik országokba történő továbbítására vonatkozó szerződésminták alapján, a Cseh Köztársaságban érvényes védelmi és titoktartási szint biztosításának érdekében.

Az Ön adatvédelmi jogai:
Ön tudomásul veszi, hogy joga van ahhoz, hogy bármikor visszavonja a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását, joga van ahhoz, hogy kérje az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését, joga van ahhoz, hogy kérje az Adatkezelőtől az Ön személyes adatainak feldolgozásának korlátozását (különösen, ha Ön vitatja a feldolgozott személyes adatok pontosságát, az Ön személyes adatainak feldolgozása jogellenes, az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra), tiltakozhat vagy panaszt tehet személyes adatainak feldolgozása ellen, kérheti személyes adatainak továbbítását, hozzáférést kérhet személyes adataihoz, tájékoztatást kaphat személyes adatai biztonságának megsértéséről, a törléshez való jog és egyéb, általánosan kötelező erejű jogszabályokban előírt lehetséges jogok.
Ha Ön marketing célú hozzájárulását adta az Adatkezelőnek, vagy ha egyéb jogszerű okokból kereskedelmi ajánlatokat kap, akkor a következő módon bármikor visszavonhatja hozzájárulását, vagy lemondhat az ajánlatok fogadásáról:
- a kereskedelmi kommunikáció leállításának lehetőségét közvetlenül a kereskedelmi kommunikációba építik be,
- Ön írásban is tájékoztathatja az Adatkezelőt arról, hogy a továbbiakban nem kíván kereskedelmi közleményeket kapni.

Jogában áll panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál:
Ön bármikor panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz személyes adatainak feldolgozásával vagy azzal kapcsolatban, hogy az Adatkezelő nem teljesíti az általánosan kötelező erejű jogszabályok szerinti kötelezettségeit. A Cseh Köztársaságban a felügyeleti hatóság a Személyes Adatvédelmi Hivatal, melynek székhelye: Pplk. Sochor 27, 170 00 Prague 7, www.uoou.cz.

Az adatkezelő elérhetőségei:
Az adatkezelővel írásban a Na Pomezí 2387, 252 63 Roztoky, vagy e-mailben a info@polariscz.cz címen lehet kapcsolatba lépni. Az adatkezelő jogosult személyazonosságának igazolását kérni annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy illetéktelen személyek hozzáférjenek az Ön személyes adataihoz. A kapcsolattartó személy Ing. Lukáš Bordovský.

Utolsó frissítés: 2018.5.21.Adatvédelmi irányelvek


Információk a sütikről

Ha nem adja meg az oldal által kért információkat, a szolgáltatások nem nyújthatók Önnek, legalábbis teljes mértékben. A weboldalunkon való mozgása és viselkedése alapján felugró ablak jelenhet meg, amely tesztvezetést vagy más, az Ön autójával vagy az Önt érdeklő autóval kapcsolatos szolgáltatást kínál. Minden személyes adatot a Meteor Motor Tech CR Ltd-vel való utolsó kapcsolatfelvételtől számított 3 évig tárolunk.

1. A sütik használata Ez a weboldal, az e-mail üzenetek, az online szolgáltatások, a hirdetések és az interaktív alkalmazások "sütiket" használnak szolgáltatásaink optimalizálása érdekében.
Mi az a "cookie"?
A "cookie" egy kis, jellemzően szavakból és számokból álló fájl, amelyet a szerverünk küld az Ön számítógépén lévő böngészőnek. A cookie-k fő célja, hogy a szerver az Opel weboldal legérdekesebb tartalmát nyújtsa az adott felhasználónak az egyéni igényeinek és preferenciáinak megfelelően. Egyes sütik fontosak a weboldal működéséhez, és automatikusan aktiválódnak, amikor a felhasználó megnyitja az oldalt. Egyesek lehetővé teszik a felhasználó igényeihez igazított szolgáltatások és termékek megjelenítését, valamint biztosítják a weboldal egyszerű és gyors használatát.

Milyen sütiket használ ez a weboldal?
Ez a weboldal 3 típusú sütit használ:
Alapvető sütik,
Teljesítménysütik,
Állandó sütik.

Az alap sütik a webhely használatának alapját képezik. Ezek nélkül az oldal bizonyos funkciói nem működnének: Konfigurátor, kereskedők keresése, űrlapok. Ezeket a cookie-kat a következőkre használjuk:
A weboldal és funkciói megfelelő működésének biztosítása.
Az autó konfigurációjának elmentése funkció engedélyezése a Konfigurátorban.
A legközelebbi márkakereskedőhöz vezető út megtervezésének lehetővé tétele a Márkakereskedők keresése funkcióban.

Teljesítmény sütik
A teljesítménysütik információkat gyűjtenek a weboldalunk egyes felhasználók általi használatáról. Segítségükkel javíthatjuk az oldal funkcionalitását, megtudhatjuk, hogy az oldal mely területei érdeklik a felhasználókat fokozottan, és lehetővé teszik számunkra a reklámkampányaink hatékonyságának értékelését is. Mindez segít nekünk abban, hogy folyamatosan olyan termékeket és szolgáltatásokat nyújtsunk felhasználóinknak, amelyek megfelelnek az igényeiknek.

Teljesítménysütiket használunk:
Statisztikák készítése az oldalunk használatáról.
Reklámkampányaink hatékonyságának elemzése.
A felhasználók személytelen viselkedésének elemzése az oldalon, hogy javítsuk annak tartalmát.

Egyes teljesítménysütiket felhatalmazott harmadik felek részére adunk át, de kizárólag a fenti feldolgozás céljából.
A tartós cookie-kat a Webhely felhasználójának számítógépes lemezén vagy eszközén tárolják a böngésző munkamenetek között. Arra szolgálnak, hogy megőrizzék a felhasználó preferencia-beállításait, és a következő látogatáskor javítsák a weboldal használatát. E sütik egy részét felhatalmazott harmadik felek biztosítják.

Állandó cookie-kat használunk:
A polariscz.cz oldalon olyan ajánlatok nyújtása, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik látogatóinkat.
A látogatói információk átadása hirdetési és médiapartnereinknek célzott reklámkampányok céljából.
Az információk megosztása a webfejlesztési szolgáltatásokat nyújtó partnereinkkel. Ezeket az információkat kizárólag a szolgáltatás, termék vagy funkció (például az autó színének kiválasztása a konfigurátorban) biztosítása érdekében osztjuk meg, és semmilyen más célra nem használjuk fel.

Egyes tartós sütiket engedélyezett harmadik felek biztosítanak, de csak a fent felsorolt célokra.

2. Webjelzők és pixel tagek
Ez a weboldal "web beacon" technológiát, más néven pixel tag-et tartalmaz. A web beacon technológia egy átlátszó, általában 1x1 pixelnél nem nagyobb grafikus kép, amely egy weboldalon vagy e-mailben kerül elhelyezésre, és a weboldalunkat meglátogató vagy e-mailt küldő felhasználók online viselkedésének nyomon követésére szolgál. A web beacon technológiát harmadik fél technológiái segítségével használjuk, konkrétan ezen a weboldalon az Adobe Analytics szoftver segítségével, hogy nyomon kövessük a felhasználók weboldalunkon végzett tevékenységét. A technológia lehetővé teszi számunkra, hogy nyomon kövessük, hogy egy felhasználó melyik számítógépről, mikor és honnan (állam/város) lépett be egy adott weboldalra.

3. Nyomon követés és elemzés
A Meteor Motor Tech analitikai szoftvereket használ a marketingkommunikáció folyamatos optimalizálása érdekében. Ez a szoftver lehetővé teszi számunkra az internetes viselkedés nyomon követését az idő, a földrajzi elhelyezkedés és a Webhely használata szempontjából. Ezeket az információkat úgynevezett nyomkövető pixelek és/vagy cookie-k segítségével gyűjtjük. A nyomkövető pixelek és/vagy cookie-k segítségével gyűjtött információk névtelenek, és nem kapcsolhatók össze személyes adatokkal. Az elemzéshez szükséges összes információt szervereken tároljuk. A Meteor Motor Tech nem osztja meg ezeket az információkat harmadik féllel saját céljaikra.

4. Újracélzás
Az újracélzási sütik használatával érdekesebb ajánlatokat tudunk kínálni látogatóinknak.
Az újracélzási sütik a felhasználó számítógépén vagy eszközén tárolódnak a böngésző munkamenete alatt. Ezek lehetővé teszik, hogy a Meteor Motor Tech termékeit reklámformátumokkal rendelkező partneroldalakon vagy közösségi oldalakon népszerűsítsük azoknak a felhasználóknak, akik érdeklődnek a Meteor Motor Tech által szállított termékek iránt.
Ezeknek a reklámpaneleknek a beillesztése teljesen anonim és a cookie-technológián alapul. Nem kerülnek tárolásra személyes adatok (például IP-cím vagy hasonló adatok), és ezekhez a cookie-adatokhoz nem kapcsolódnak személyes adatok. Ezen túlmenően ezeket az adatokat nem osztjuk meg más partnerekkel vagy közösségi oldalakkal. A hirdetési panel is teljesen anonim.

5. Az általunk használt sütik
Ebben a szakaszban tájékoztatjuk Önt a weboldalunkon használt cookie-król. Ha nem ért egyet a sütik használatával, a kiválasztott sütiket a süti nevére kattintva kikapcsolhatja. Ha nincs közvetlen link a szóban forgó süti deaktiválására, akkor ezt a böngésző beállításaiban kell megtennie - további információkért kérjük, olvassa el a 6. szakaszt.

5.1 Sütik a standard asztali oldalhoz

Cookie: AddThis; _atuvc , _atuvs
A sütik által gyűjtött adatok: Ezek az egyoldalú __atuvc és _atuvs sütik olyan tartós sütik, amelyeket az AddThis közösségi megosztó oldal hoz létre és olvas be, hogy a felhasználó biztosítsa, hogy az aktuális I-ek számát lássa, ha a felhasználó megosztja az oldalt, majd visszatér rá a Monsanto megosztott memória előtt. Ezekből a cookie-kból nem küldenek vissza adatokat az AddThisnek. Célok: Ezeket a cookie-kat arra használjuk, hogy optimalizálási célokból megvizsgáljuk az oldalunk használatát. Szolgáltató: AddThis

Cookies: Facebook Pixel
A cookie-k által gyűjtött adatok: A cookie-k információkat tárolnak arról, hogy Ön milyen oldalakat látogatott meg a weboldalunkról, és milyen hirdetéseket látott, illetve mely hirdetésekre kattintott. Célok: Ezek az online nyomkövető cookie-k releváns reklámüzeneteket mutatnak Önnek az Ön által látott vagy rákattintott tartalmak, valamint az Ön által meglátogatott oldalaink alapján. Szolgáltató: Facebook https://www.facebook.com/policy.php

Cookies: Bing
A sütik által gyűjtött adatok: A sütik információkat tárolnak arról, hogy Ön milyen oldalakat látogatott meg a weboldalunkról, és milyen hirdetéseket látott vagy kattintott. Célok: Ezek az online nyomkövető cookie-k releváns reklámüzeneteket mutatnak Önnek az Ön által látott vagy rákattintott tartalmak, valamint az Ön által meglátogatott oldalaink alapján. Szolgáltató: Microsoft https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Cookies: Twitter
Szolgáltató: Twitter https://twitter.com/en/privacy

Cookies: LinkedIn
A cookie-k által gyűjtött adatok: A cookie-k információkat tárolnak arról, hogy Ön milyen oldalakat látogatott meg a weboldalunkon, és milyen hirdetéseket látott, illetve mely hirdetésekre kattintott. Célok: Ezek az online nyomkövető cookie-k releváns hirdetési üzeneteket mutatnak Önnek az Ön által látott vagy rákattintott tartalmak, valamint az Ön által meglátogatott oldalaink alapján. Szolgáltató: Linkedin https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Cookies: Signal
A sütik által gyűjtött adatok : A sütik információkat tárolnak arról, hogy Ön milyen oldalakat látogatott meg a weboldalunkról, és milyen hirdetéseket látott vagy kattintott. Célok: Ezek az online nyomkövető cookie-k releváns reklámüzeneteket mutatnak Önnek az Ön által látott vagy rákattintott tartalmak, valamint az Ön által meglátogatott oldalaink alapján. Szolgáltató: Signal https://www.signal.co/privacy-policy/

Cookies: Doubleclick
A sütik által gyűjtött adatok: A sütik információkat tárolnak arról, hogy Ön milyen oldalakat látogatott meg a weboldalunkról, és milyen hirdetéseket látott vagy kattintott. Célok: Ezek az online nyomkövető cookie-k releváns reklámüzeneteket mutatnak Önnek az Ön által látott vagy rákattintott tartalmak, valamint az Ön által meglátogatott oldalaink alapján. Szolgáltató: Google https://www.google.com/policies/privacy

Cookies: Adobe Analytics
A sütik által gyűjtött adatok: A sütik információkat tárolnak arról, hogy Ön milyen oldalakat látogatott meg a weboldalunkról, és milyen hirdetéseket látott vagy kattintott. Célok: Ezek az online nyomkövető sütik releváns reklámüzeneteket mutatnak Önnek az Ön által látott vagy rákattintott tartalmak, valamint az Ön által meglátogatott oldalaink alapján Szolgáltató: Adobe Analytics https://www.adobe.com/cz/privacy.html

Cookies: Iperception
A sütik által gyűjtött adatok: Ezek a sütik kizárólag az oldallátogatásokról és az oldalmegnyitásokról gyűjtenek információkat optimalizálási célokból, a jobb oldalfunkciók és a felhasználói fejlesztések érdekében. Célok: Ezek a sütik az oldal használatának tesztelésére szolgálnak optimalizálási célokból. Szolgáltató: Iperception https://www.iperceptions.com/en/legal/privacy-policy

Cookies: ipe_s
Cookie-k által gyűjtött adatok: Ezek a cookie-k a "szándékfelismerő" programmal együtt lehetővé teszik számunkra, hogy a vásárlói magatartást a szándék érzékelése alapján becsüljük meg. Célok: Ezeket a cookie-kat arra használjuk, hogy optimalizálási célokból megvizsgáljuk oldalunk használatát. Szolgáltató: iPerception https://www.iperceptions.com/en/legal/cookies

Cookies: Google Tag Manager
Sütik által gyűjtött adatok: Az Opel/Vauxhaul a weboldal működtetéséhez a Google Tag Managert használja. Célok: Google Tag Manager egy adatátviteli megoldás. Szolgáltató: Google Tag Manager https://www.google.com/policies/privacy

Cookies: Google AdWords
Sütik által gyűjtött adatok: A sütik információkat tárolnak arról, hogy Ön milyen oldalakat látogatott meg a weboldalunkról, és milyen hirdetéseket látott, illetve milyen hirdetésekre kattintott. Célok: Ezeket a cookie-kat arra használjuk, hogy optimalizálási célokból megvizsgáljuk oldalunk használatát. Szolgáltató: Google AdWords https://www.google.com/policies/privacy

Cookies: Google DoubleClick
A sütik által gyűjtött adatok: A sütik információkat tárolnak arról, hogy Ön milyen oldalakat látogatott meg a weboldalunkról, és milyen hirdetéseket látott vagy kattintott. Célok: Ezeket a cookie-kat arra használjuk, hogy optimalizálási célokból megvizsgáljuk a weboldalunk használatát. Szolgáltató: Google DoubleClick https://www.google.com/policies/privacy

Cookies: Seznam Sklik
A cookie-k által gyűjtött adatok: Névtelen profilok vagy becenevek az OPEL weboldalon megjelenő hirdetések nyomon követésére. Célok: Ezeket a cookie-kat arra használjuk, hogy optimalizálási célokból megvizsgáljuk webhelyünk használatát. Szolgáltató: iMedia http://www.imedia.cz

Cookies: Facebook
Cookie-k által gyűjtött adatok: A cookie-k információkat tárolnak arról, hogy Ön milyen oldalakat látogatott meg a weboldalunkról, és milyen hirdetéseket látott vagy kattintott. Célok: Ezeket a cookie-kat arra használjuk, hogy optimalizálási célokból megvizsgáljuk oldalunk használatát. Szolgáltató: Facebook https://www.facebook.com/policy.php

Cookies: Xaxis & Light Reaction
A sütik által gyűjtött adatok: A sütik információkat tárolnak a weboldalunk azon oldalairól, amelyeket Ön meglátogatott, és arról, hogy milyen hirdetéseket látott vagy kattintott. Célok: Ezeket a cookie-kat optimalizálási céllal használjuk webhelyünk használatának vizsgálatára. Szolgáltató: Xaxis & Light Reaction http://lightreaction.com/en/policy_new/

5.2 A webhely mobil verziójához használt cookie-k

Cookies: Netmining nmfirstparty
A sütik által gyűjtött adatok: Egyedi azonosítót tárol minden olyan látogatóról, aki nem fogadja el a harmadik féltől származó sütiket. Ezek a cookie-k csak bizonyos számú, az ajándékutalvány-programunkban részt vevő felhasználóról gyűjtenek adatokat. Célok: Ezeket a cookie-kat arra használjuk, hogy megvizsgáljuk az oldalunk ajándékutalvány-programjának használatát a felhasználók egy meghatározott mintája esetében. Szolgáltató: IgnitionOne https://www.ignitionone.com/privacy-policy/

Cookies: eDX / Sophus3 - s_ev66
A sütik által gyűjtött adatok: Ezek a sütik kizárólag az oldal látogatásaira és nyitvatartási idejére vonatkozó adatokat gyűjtik az oldal optimalizálása, jobb működése és a felhasználók bővítése céljából Célok: Ezek a sütik az oldal látogatásainak számlálására és az oldal használatának céljának mérésére szolgálnak. Szolgáltató: eDX / Sophus3 http://www.sophus3.com/data-protection-policy/

Cookies: s_fid Adobe Analytics
A sütik által gyűjtött adatok: Ezek a sütik az egyedi látogató azonosítására szolgálnak, ha a szabványos s_vi süti harmadik fél által előírt korlátozások miatt nem áll rendelkezésre. Nem az egyoldalú sütik által használt megvalósításhoz használják. Célok: Ezeket a cookie-kat az oldal látogatásainak számlálására és az oldal használatának céljának mérésére használják. Szolgáltató: Adobe Analytics https://www.adobe.com/cz/privacy.html

Cookies: s_nr1, s_nr2 Adobe Site Catalys
Sütik által gyűjtött adatok: Ezek a sütik az egyedi látogató azonosítására szolgálnak, ha a szabványos s_vi süti harmadik fél által előírt korlátozások miatt nem áll rendelkezésre. Nem az egyoldalú sütik által használt megvalósításhoz használják. Célok: Ezeket a cookie-kat az oldal látogatásainak számlálására és az oldal használatának céljának mérésére használják. Szolgáltató: Adobe Analytics https://www.adobe.com/cz/privacy.html

Cookies: s_cc Adobe Analytics
Sütik által gyűjtött adatok: ezeket a sütiket az egyedi látogató azonosítására használják, ha a szabványos s_vi süti harmadik fél által előírt korlátozások miatt nem áll rendelkezésre. Nem az egyoldalú sütik által használt megvalósításhoz használják. Célok: Ezeket a cookie-kat az oldal látogatásainak számlálására és az oldal használatának céljának mérésére használják. Szolgáltató: Adobe Analytics https://www.adobe.com/cz/privacy.html

Cookies: s_ppv Adobe Site Catalys
Sütik által gyűjtött adatok: Ezek a sütik az egyedi látogató azonosítására szolgálnak, ha a szabványos s_vi süti harmadik fél által előírt korlátozások miatt nem áll rendelkezésre. Nem az egyoldalú sütik által használt megvalósításhoz használják. Célok: Ezeket a cookie-kat az oldal látogatásainak számlálására és az oldal használatának céljának mérésére használják. Szolgáltató: Adobe Site Catalyst https://www.adobe.com/cz/privacy.html

Cookies: s_sq Adobe Analytics
Sütik által gyűjtött adatok: Ezek a sütik az egyedi látogató azonosítására szolgálnak, ha a szabványos s_vi süti harmadik fél által előírt korlátozások miatt nem áll rendelkezésre. Nem használják az egyoldalú sütik által használt megvalósítására. Célok: Ezeket a cookie-kat az oldal látogatásainak számlálására és az oldal használatának céljának mérésére használják. Szolgáltató: Adobe Analytics https://www.adobe.com/cz/privacy.html

Cookies: _pk_id, _pk_ref, _pk_ses (Matamo)
Sütik által gyűjtött adatok: Ezek a sütik az egyedi látogató azonosítására szolgálnak, ha a szabványos s_vi süti harmadik fél által előírt korlátozások miatt nem áll rendelkezésre. Nem az egyoldalú sütik által használt megvalósításhoz használják. Célok: Ezeket a cookie-kat az oldal látogatásainak számlálására és az oldal használatának céljának mérésére használják. Szolgáltató: https://matomo.org/faq/general/faq_146/

Cookies: fitdetection
A cookie-k által gyűjtött adatok: A cookie-k technikai adatokat szereznek a felhasználó böngészőjéről, például a szerverprogramban elérhető nézet szélességét és magasságát. Célok: Ez a süti a mobiloldalon használt FIT program feldolgozásához szükséges információkat gyűjti. (https://developer.sevenval.com/docs/) Szolgáltató: Sevenval Technologies GmbH

6. A cookie-k és hasonló technológiák engedélyezése és letiltása

A böngésző 'Súgó'menüje tájékoztatja Önt:
hogyan akadályozhatja meg, hogy a böngészője új sütiket fogadjon el.
hogyan állíthatja be a böngészőjét, hogy értesítse Önt, ha új cookie érkezik.
hogyan kapcsolhatja ki teljesen a cookie-kat

Ha teljesen letiltja a cookie-kat, a www.polariscz.cz weboldalunk legtöbb funkciója nem lesz elérhető. Ezért javasoljuk, hogy hagyja engedélyezve a cookie-kat.

Ha többet szeretne megtudni, számos online szöveg foglalkozik a cookie-k kérdésével, például itt: http://www.allaboutcookies.org.

7. Interakció a közösségi hálózatokkal
Ügyfélszolgálat a közösségi hálózatok használatával
A Meteor Motor Tech vállalattal a közösségi hálózatokon keresztül is felveheti a kapcsolatot. Ha például üzenetet tesz közzé a közösségi hálózati profilunkon, az abban szereplő információkat felhasználhatjuk a kérdés/probléma megoldásához a közösségi hálózati tér felhasználásával. Annak érdekében, hogy a kért információt meg tudjuk adni Önnek, privát üzenetben felvehetjük Önnel a kapcsolatot, vagy kérhetünk közvetlen elérhetőségi adatokat vagy egyéb részleteket a kérdéssel/problémával kapcsolatban: név, e-mail cím, jármű alvázszám, telefonszám, cím, járműmodell és -év stb. Ezeket az információkat soha nem használjuk fel marketingcélokra. Erre a célra kizárólag anonim adatokat használunk.
Kérjük, ne feledje, hogy üzenetében ne tegyen semmilyen érzékeny személyes adatot, politikai nézetet, faji, etnikai vagy vallási nézetet. Ne feledje, hogy bármi, amit a közösségi médiában közzétesz, bárki számára látható lehet.

Közösségi hálózati linkek / közösségi hálózati bővítmények.
Oldalunk közösségi hálózati oldalakra mutató linkeket tartalmaz. Az Ön személyes adatainak védelme érdekében nem használunk közösségi hálózati plug-ineket. Ehelyett HTML linkeket ágyazunk be a weboldalainkba, amelyek megkönnyítik a közösségi hálózatokkal való megosztást. A link beillesztése megakadályozza a közvetlen kapcsolatot a közösségi oldalakkal. A linkre kattintás után a felhasználó az adott közösségi hálózatra kerül, ahol a Megosztás vagy Tetszik gomb csak bejelentkezés után aktív.

Az egyes közösségi hálózatok szolgáltatói által végzett adatfeldolgozás céljairól, valamint az Ön jogairól és a lehetséges adatvédelmi beállításokról az alábbi linkeken tájékozódhat.

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/impressum

menu-login hu translation missing
footer_impressum hu translation missing
footer_cookie_close hu translation missing